DuitOnline1Dunia.com

FAQ - SOALAN LAZIM

Jika tersalah penaja selepas mendaftar ahli baru, apa perlu saya buat untuk betulkan?
» Anda dikehendaki mengisi dengan lengkap borang LINE CHANGE REQUEST FORM dan kirim ke support_my@atomy.kr dalam tempoh tidak lebih 5 hari dari tarikh mendaftar ahli berkenaan. Ini kerana kesilapan tersebut adalah "major" dan permohonan perlu dibuat secara rasmi. Borang berkenaan boleh anda muat turun dari tombol RESOURCES dalam banckoffice akaun Atomy anda. Gagal lakukannya dalam tempoh 5 hari yang dinyatakan, pertukaran penaja tidak akan dilayan lagi oleh syarikat. Sentiasa cermat semasa mendaftar ahli baru!

PREVHalaman 1 2 3 4NEXT


DuitOnline1Dunia.com © 2018